พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด จัดตั้ง พ.ศ.2536 เก็บรักษา และจัดแสดงเรื่องราวน่ารู้ของจังหวัด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรณี โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี บุคคลสำคัญ และศิลปหัตถกรรมอีสาน

ออกอากาศวันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 07:52 น.