ตากสินมหาราช

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ตากสินมหาราช” พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงคุณูปการใหญ่ยิ่งต่อแผ่นดิน ตั้งแต่การทหาร การปกครอง การค้า ฯลฯ ทั้งทางบก ทางเรือ ยังทรงเป็นแบบอย่างแห่งความอดทน กล้าหาญ เฉลียวฉลาด และเสียสละ แก่คนไทยสืบมาจวบจนปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :