มาลัยแห่งศรัทธา

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “มาลัยแห่งศรัทธา” ชาวอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ร้อยข้าวตอกเป็นมาลัยสายยาวแทนมณฑารพ ดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สวยงาม กลิ่นหอม สัญลักษณ์พระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ

ออกอากาศวันที่ 1 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :