ตะลุง...ตะลอนกลาง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ตะลุง...ตะลอนกลาง” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้และภาคอีสานเป็นเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นคนใต้มายาวนานนับร้อยปี กระจายสู่ภาคอีสาน และภาคกลางคือ หนังใหญ่ รวมศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน ตั้งหัตถศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวรรณศิลป์

ออกอากาศวันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :