พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุดรธานี

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุดรธานี” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่ 359 และลำดับที่ 4 ของไทย แสดงหลักฐานการตั้งถิ่นฐานและวัฒนธรรมของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์

ออกอากาศวันที่ 5 ส.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :