โนราห์ไม่ลาโรง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “โนราห์ไม่ลาโรง” ศิลปะพื้นถิ่นดินแดนด้ามขวานทอง ท่วงท่าร่ายรำสง่างามอ่อนช้อยแบบฉบับบรรพบุรุษ บทร้องคล้องจองสัมผัสกันได้ความหมาย เครื่องแต่งกายมีเอกลักษณ์เฉพาะ พัฒนาเครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมบรรเลง ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย

ออกอากาศวันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :