พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี” เดิมอาคารเป็นศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันการจัดแสดงมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องราวท้องถิ่น พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ออกอากาศวันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :