เสน่ห์จันทบุรี

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เสน่ห์จันทบุรี” ชุมชนริมน้ำ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าเจริญรุ่งเรืองในอดีตผสมผสานวัฒนธรรมไทย จีน ญวน มีสถาปัตยกรรมตะวันตกกับลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อย ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี แหล่งอาหารพื้นเมืองรสดี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง

ออกอากาศวันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :