พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย” จัดแสดงเรื่องราวรากฐาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พัฒนาการของวัฒนธรรมอีสานตอนล่างแถบลุ่มแม่น้ำมูล-แม่น้ำชีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 3,000 ปีถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2536

ออกอากาศวันที่ 19 ส.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :