บุญเดือนสี่

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “บุญเดือนสี่” หนึ่งในฮีต 12 คลอง 14 ตามวัฒนธรรมของชาวอีสาน สาระสำคัญอยู่ที่การแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “พระเวสสันดรชาดก” หรือ “เทศน์มหาชาติ” ภาษาอีสานเรียกว่า “เทสน์ผะเหวด” ชาดกพระชาติสุดท้ายของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีของชาวที่ราบสูงสืบไป

ออกอากาศวันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :