ลูกปัด

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ลูกปัด” คุณค่าของเครื่องประดับโบราณจังหวัดสุพรรณบุรี บ่งบอกถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะชนชั้นสังคม สืบทอดการทำและเรียงร้อยแบบดั้งเดิม ให้เรียนรู้ถึงความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตพิถีพิถัน แสดงอัตลักษณ์ของชาวอู่ทองที่ยังดำรงคงอยู่

ออกอากาศวันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :