พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก” ภายในจัดแสดง 4 ส่วน เมืองสวรรคโลก ห้องสังคโลก พระพุทธรูป และพระสวรรควรนายก สงวนรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมโบราณ และหัตถศิลป์ ควรค่าแก่การรักษาเป็นมรดกของชาติสืบไป

ออกอากาศวันที่ 26 ส.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :