กลองสะบัดชัย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “กลองสะบัดชัย” กลองชัยมงคล หรือกลองสะบัดชัย อดีตใช้ตียามออกศึกสงคราม ปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์สำคัญ มีประวัติยาวนานหลายศตวรรษ ลีลาการตีโลดโผนเร้าใจ ใช้อวัยวะร่างกายประกอบ ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของชาวล้านนา

ออกอากาศวันที่ 5 ก.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :