ปีใหม่เมือง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ปีใหม่เมือง” วันเปลี่ยนศักราชของชาวล้านนา ประกอบด้วยวันสังขารล่อง วันเน่า วันพญาวัน และวันปากปี วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น ประเพณีงดงามสะท้อนถึงคุณค่าแห่งชีวิต

ออกอากาศวันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :