ชุมชนทวนกระแส

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ชุมชนทวนกระแส” ชุมชนทางเลือกเพื่อการเรียนรู้จากแนวทางพัฒนาความเป็นอยู่บนแนวคิดการอยู่ร่วมกันเบียดเบียนธรรมชาติน้อย ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศกับวิถีชีวิตเรียบง่ายตามความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เพียงปัจจัยสี่

ออกอากาศวันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :