ปราสาทสุดสยาม

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ปราสาทสุดสยาม” แหล่งโบราณคดีที่บอกเล่าเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ ประจักษ์พยานความรุ่งเรืองแห่ง        อารยธรรมโบราณ มรดกอันทรงคุณค่า น่าภาคภูมิใจของชาติไทย

ออกอากาศวันที่ 9 ก.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :