วิจิตรภูษาภัสตราภรณ์

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “วิจิตรภูษาภัสตราภรณ์” ผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน สะท้อนความงามแห่งศิลปะ ภูมิปัญญาแห่งยุคสมัยและอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ออกอากาศวันที่ 2 ก.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :