โพนเมืองลุง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “โพนเมืองลุง” เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านประเภทให้จังหวะสัญญาณเสียงชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลอง อยู่คู่กับชาวพัทลุงมาแสนนาน เสียงดังก้องกังวานแสดงถึงพลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่ เกิดเป็นคำกล่าวขานว่า “จะร้อยพันแม้นหมื่นเสียงตะโกน ฤาจะสู้เสียงแข่งโพนที่เมืองลุง”

ออกอากาศวันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :