จารีตสู่ร่วมสมัย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “จารีตสู่ร่วมสมัย” เมื่อวัฒนธรรมกระแสหลักกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยวิจิตรศิลป์กับหัตถกรรมพื้นบ้านมาบรรจบกัน ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า

ออกอากาศวันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :