เปลวเพลิงแห่งศรัทธา

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “เปลวเพลิงแห่งศรัทธา” วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 วันถวายพระเพลิงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว 8 วัน เป็นเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ประกอบพิธีกรรม เพื่อรำลึกถึง

ออกอากาศวันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :