บุญใหญ่ไกลก้องฟ้า

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน ตอน “บุญใหญ่ไกลก้องฟ้า” เดือนหกทางจันทรคติของชุมชนท้องถิ่น ณ อุษาคเนย์ ที่บางปียังไม่มีฝน เดือดร้อนเพราะแห้งแล้งทำนาไม่ได้ เกิดประเพณีขอฝน ใช้บั้งไฟจุดขึ้นท้องฟ้าไปบอกพญาแถน สืบทอดและปฏิบัติกันมายาวนาน

ออกอากาศวันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :