ปั้นประดิษฐ์

กระจกหกด้าน - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ปั้นประดิษฐ์” มนุษย์คิดค้นข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติ อย่างดินเหนียวปั้นขึ้นรูปเป็นภาชนะ เชื่อมโยงการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ศิลปะวิทยาการและภูมิปัญญาของกลุ่มชน สะท้อนเอกลักษณ์ลวดลายหลากหลาย

ออกอากาศวันที่ 23 ก.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :