ขันลงหิน หัตถศิลป์ยุคสุดท้าย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ขันลงหิน หัตถศิลป์ยุคสุดท้าย” หัตถศิลป์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน งดงาม และพิถีพิถันทุกขั้นตอน สะท้อนภูมิปัญญาจากอดีต ประยุกต์พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ อย่าง ขันน้ำ พานรอง และจอกลอยอย่างโบราณ

ออกอากาศวันที่ 7 ต.ค. 2561 เวลา 07:52 น.