ครุฑ นาค

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ครุฑ นาค” ความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องเล่าของชนชาติต่างๆ ในโลกตะวันออก สะท้อนคุณธรรมและความดีสอดคล้องกับเรื่องราวของครุฑและนาค ว่าเป็นสิ่งที่ควรยึดถือและปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขของตนและสังคม

ออกอากาศวันที่ 7 ต.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :