เลยฝั่งทะเลตรัง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เลยฝั่งทะเลตรัง” ทับเที่ยงเคยเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองอันดับต้นๆ ของประเทศ วิวัฒน์เป็นแหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ และเมืองแห่งหาดทราย สายน้ำ หญ้าทะเล และปลาพยูน

ออกอากาศวันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :