งานศิลป์จากแดนมังกร

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “งานศิลป์จากแดนมังกร” ศิลปกรรมของไทย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว นิยมตกแต่งพระอารามสำคัญ และพุทธศาสนาผสมผสานศิลปกรรมจีน สืบทอดถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ออกอากาศวันที่ 14 ต.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :