ฟ้อนแง้น

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ฟ้อนแง้น” การฟ้อนพื้นบ้านของช่างซอแห่งจังหวัดน่านและอาณาบริเวณ ตามจังหวะและทำนองเพลงเมืองเหนือใช้ดนตรีพวก สะล้อ ซอ ซึง แสดงความสามารถเฉพาะตัวได้สุนทรียศาสตร์ครบรส

ออกอากาศวันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 17:00 น.