โขนพระราชทาน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โขนพระราชทาน” โขนเป็นหนึ่งในเครื่องราชูปโภค ในอดีตพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่จะทรงมีคณะโขนได้ นิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ มีเค้าโครงมาจากวรรณกรรมรามายณะของอินเดีย จัดแสดงเฉพาะในงานพระราชพิธีสำคัญ

ออกอากาศวันที่ 28 ต.ค. 2561 เวลา 07:52 น.