นาฬิกาแห่งความทรงจำ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “นาฬิกาแห่งความทรงจำ” เครื่องมือบอกเวลามีมาตั้งแต่สมัยโบราณใช้กำหนดฤดูกาล เพื่อวางแผนการดำรงชีวิต ตั้งแต่นาฬิกาแสงแดด พัฒนาเป็นนาฬิกาไฮเท็ค กระบวนการสร้างสรรค์ ทันสมัย บอกสมรรถนะ ร่างกาย และอื่นๆ

ออกอากาศวันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :