เสื่อ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เสื่อ” กก ไม้ชายน้ำตามธรรมชาติ นำมาใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาจากอดีตถึงปัจจุบัน พัฒนาเป็นศิลปหัตถกรรมทำรายได้ให้ชุมชนด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำบนแผ่นดินไทย

ออกอากาศวันที่ 4 พ.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :