เรณูแดนผู้ไทย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เรณูแดนผู้ไทย” เดิมตั้งถิ่นฐานในแคว้นสิบสองจุไทก่อนอพยพมาอาศัย อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาหารเน้นข้าวเหนียว ของป่าตามฤดูกาล อุปนิสัยขยัน มัธยัสถ์ พึ่งพาตนเอง ภาษาใกล้เคียงอีสาน ผู้หญิงสวมเสื้อแขนกระบอก ห่มผ้าขิด หลากหลายประเพณีปฏิบัติกันมาแต่บรรพบุรุษ อย่างพิธีเหยา บายศรีสู่ขวัญ และฟ้อนภูไท

ออกอากาศวันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :