เสน่ห์น่าน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เสน่ห์น่าน” เมืองแห่งอารยธรรมมีเอกลักษณ์ของล้านนา ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม อย่างบ้านเรือนโบราณตั้งแต่โฮงเจ้าฟองคำ และหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหล ลายไทลื้อ สืบทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่นสร้างสีสันแก่เมืองน่านไม่มีวันลบเลือน

ออกอากาศวันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :