ทอศิลป์ถิ่นไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ทอศิลป์ถิ่นไทย” ผ้าทอมือไทย ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่น คือ ฝ้ายและไหม หลายแห่งยังคงเอกลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น ผูกพันกับวิถีชีวิตจิตวิญญาณ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรมที่สืบทอดกันมา

ออกอากาศวันที่ 11 พ.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :