ลมหายใจของลิเกป่า

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ลมหายใจของลิเกป่า” ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หากแขกแดง หรือลิเกป่า จังหวัดตรัง ยังคงหลงเหลือผู้แสดงที่สืบสานลมหายใจสุดท้ายของงานศิลปะของบรรพบุรุษเพียง 2 คณะ

ออกอากาศวันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :