เงียบแต่ไม่เหงา

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เงียบแต่ไม่เหงา” การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน แต่ผู้บกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารกับผู้อื่น เกิดสถานศึกษาเฉพาะ ได้เล่าเรียนฝึกฝนวิธีพิเศษ ส่งเสริมแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นในตนเอง ใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้

ออกอากาศวันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :