พุทธศิลป์แผ่นดินทอง

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พุทธศิลป์แผ่นดินทอง” หลังศึกสงครามของกรุงศรีอยุธยา ศิลปกรรมที่เคยเสื่อมถอย ได้รับการฟื้นฟูพร้อมสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ สู่งานพุทธศิลป์แบบพระราชนิยม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เอกลักษณ์ยุคทองแห่งศิลปะสยาม

ออกอากาศวันที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :