ตุงแห่งศรัทธา

กระจกหกด้าน -  “กระจกหกด้าน” ตอน “ตุงแห่งศรัทธา” เครื่องสักการะในพระพุทธศาสนา ขนาด รูปร่าง และรายละเอียดวัสดุแตกต่างกัน ทำด้วยกระดาษ ผ้าไม้ หรือโลหะ ตามความเชื่อ พิธีกรรม และความนิยมของท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน ควรอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

ออกอากาศวันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :