นครแห่งศรัทธา

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “นครแห่งศรัทธา” ดินแดนที่ราบสูงแหล่งหลอมรวมวิถีชีวิต และอารยธรรมที่ไหลหลากมาพร้อมกับสายน้ำโขง ประดิษฐานองค์พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเกือบ 10 แห่ง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันต์และสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อว่าผู้สักการบูชาดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต

ออกอากาศวันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :