รอยพระบาท ศาสตร์แห่งดิน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “รอยพระบาท ศาสตร์แห่งดิน” พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองเพื่อแก้ปัญหาดินและน้ำในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่มาของศาสตร์พระราชา

ออกอากาศวันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :