อาสาฬหบูชากลางกว๊าน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “อาสาฬหบูชากลางกว๊าน” วัดเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ประดิษฐ์สถานหลวงพ่อศิลา กลางกว๊านพระเยา ปัจจุบันตั้งตระหง่านให้ประชาชนเคารพสักการบูชาที่ “วัดติโลกอาราม” วันสำคัญทางศาสนา จะจัดกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในประเทศไทย

ออกอากาศวันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :