แสตมป์

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “แสตมป์” ดวงตราไปรษณียากร ผลิตจากกระดาษมีรูปภาพด้านหน้า ด้านหลังเคลือบกาว ติดซองจดหมาย เป็นเครื่องแสดงถึงการชำระค่าบริการ พัฒนามาเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมให้เป็นมากกว่ากระดาษธรรมดา

ออกอากาศวันที่ 9 ธ.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :