คับที่แต่ไม่คับใจ

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “คับที่แต่ไม่คับใจ” ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อการใช้สอยพื้นที่ขนาดเล็กไร้ประโยชน์ให้มีชีวิตก่อประโยชน์กับความสุขที่สร้างได้ ด้วยมันสมองและสองมือ

ออกอากาศวันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 17:00 น.