ศิลป์ถิ่นน่าน

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน ตอน “ศิลป์ถิ่นน่าน” หนึ่งในเมืองแห่งอารยธรรมมีเอกลักษณ์ของล้านนา ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม อย่างบ้านเรือนโบราณโฮงเจ้าฟองคำ และหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหล ลายไทลื้อ สืบทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่น สร้างไม่มีวันลบเลือน

ออกอากาศวันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 17:00 น.