พระราชวังเดิม

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พระราชวังเดิม” สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2313 ณ ริมฝั่งฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระราชทานนามว่า “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”

ออกอากาศวันที่ 16 ธ.ค. 2561 เวลา 07:52 น.