เพื่อนรัก 5.0

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เพื่อนรัก 5.0” เทคโนโลยีจักรกลพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ใกล้เคียงพฤติกรรมมนุษย์ ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นสูงผสมผสานการออกแบบระบบติดต่อสื่อสาร ควบคุมการใช้งานมีประสิทธิภาพ ใช้ทางการแพทย์ งานวิจัยสำรวจ อุตสาหกรรม ผู้ช่วยงานและความบันเทิง

ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :