แววชีวิตแห่งอดีต

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “แววชีวิตแห่งอดีต” วัฏจักร เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผ่านกระบวนการรักษาซากตามหลักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ กายวิภาค องค์ประกอบ ท่าทาง ผสมผสานความรู้ด้านศิลปะ ทดแทนความทรงจำและเป็นประโยชน์แก่การศึกษาธรรมชาติวิทยาและชีววิทยา

ออกอากาศวันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :