นครพนม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “นครพนม” เดิมคืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดชายแดนประเทศไทย พื้นที่เลียบยาวตามชายฝั่งขวาแม่น้ำโขง อุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้และสัตว์น้ำ ยังคงความมีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม และกลุ่มชาติพันธ์

ออกอากาศวันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :