ขึง – แขวน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ขึง – แขวน” มนุษย์สร้างสะพานข้ามสิ่งกีดขวาง เชื่อมโยงเส้นทางและขนส่งคมนาคมให้เกิดอำนวยความสะดวกสบาย ใช้หลักวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามยุคสมัย

ออกอากาศวันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 00:00 น.
Tag :