อีสานพลัดถิ่น

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “อีสานพลัดถิ่น” ชุมชนคนอีสานบนแผ่นดินล้านนาจังหวัดพะเยา ผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเชื้อชาติชาวไทยภาคเหนือและอีสาน ทั้งรูปแบบการดำรงชีวิต อาหารการกิน การละเล่น และการแต่งกายเข้าไว้ด้วยกัน

ออกอากาศวันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :