นาทีชีวิต

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน ตอน “นาทีชีวิต” การรับแจ้งอุบัติภัยธรรมดาถึงร้ายแรง ประเมิน เคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้บาดเจ็บสู่มือแพทย์อย่างถูกต้องตามหลักวิชา ผ่านกระบวนการเหมาะสมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ตอบสนองการเยียวยาทันท่วงที

ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :